O nás

Poskytovanie gastronomických služieb v zariadení spoločného stravovania formou samoobsluhy v mieste prevádzky má svoju dlhoročnú tradíciu a je jeho neoddeliteľnou súčasťou. Firma GASTRO GROUP s.r.o. pokračuje v tejto tradícií a prispieva k zvýšeniu kvality stravovania v Novom Meste nad Váhom a jeho okolí.

Firma zahájila svoju činnosť v apríli roku 2001.Zámerom pri jej založení bolo a je poskytovať hlavne gastronomické služby. Máme uzatvorené zmluvy s viac ako 30 odberateľmi o poskytovaní stravovacích služieb.

Poskytujeme ďalej na prenájom reprezentačné priestory a gastronomické služby pre rôzne oslavy, svadby, plesy, stužkové a firemné oslavy. Tým, že sa zameriavame na jedlá domáckeho charakteru, uplatňujeme pri varení zásady racionálnej výživy a zvyšujeme kvalitu a chutnosť jedál, veríme, že aj vy rozšírite okruh našich spokojných stravníkov. A čo je najpodstatnejšie za 20 rokov sa nám podarilo naplniť naše podnikateľské plány rozvoja firmy a dosiahnuť tak nezanedbateľný podiel v poskytovaní stravovacích služieb nielen v priestoroch vlastných jedální ale aj formou rozvozu jedál v Novom Meste nad Váhom a jeho okolí.

V prípade navýšenia počtu stravníkov vieme flexibilne reagovať na vzniknutú situáciu a navýšiť kapacitu stravných jednotiek, aj vzhľadom na to, že naša spoločnosť prešla v lete 2008 veľkou rekonštrukciou a inováciou technologických zariadení.