www.allit.sk

Home

Profil

Poskytovanie gastronomických služieb v zariadení spoločného stravovania formou samoobsluhy v mieste prevádzky má svoju dlhoročnú tradíciu a je jeho neoddeliteľnou súčasťou. Firma GASTRO GROUP s.r.o. pokračuje v tejto tradícií a prispieva k zvýšeniu kvality stravovania v Novom Meste nad Váhom a jeho okolí.
Firma zahájila svoju činnosť v apríli roku 2001.Zámerom pri jej založení bolo a je poskytovať hlavne gastronomické služby. Máme uzatvorené zmluvy s viac ako 30 odberateľmi o poskytovaní stravovacích služieb. Poskytujeme ďalej na prenájom reprezentačné priestory a gastronomické služby pre rôzne oslavy, svadby, plesy, stužkové a firemné oslavy.
 

Kontakt

Gastro Group s.r.o.
Rybárska 1
915 01
Nové Mesto nad Váhom
T: 032/ 771 9054
M: 0910 782 900

www.gastrogroup.sk

Hygiena a systém kvality poskytovaných gastronomických služieb

Naša spoločnosť vykonáva svoju činnosť v súlade s ustanoveniami výnosu Ministerstva zdravotníctva SR o hygienických požiadavkách na zriaďovanie a prevádzku zariadení spoločného stravovania.
Máme vypracovaní systém kvality HACCP ktorým sa riadi naša spoločnosť pri poskytovaní gastronomických služieb – od výroby jedál cez distribúciu, výdaj, skladovanie surovín, manipuláciu s odpadmi a.t.ď.
Okrem iného samozrejme obsahuje aj meranie a evidenciu teploty jedál pri výdaji, tak aby dosahovala požadované hodnoty, hygienické požiadavky pri výdaji jedál, na priestory výdajne, jedálne, personálu (na výdaj máme externou firmou zabezpečené denne čisté oblečenie ktoré spĺňa všetky hygienické štandardy, pričom výdaj stravy v rukaviciach je v našich prevádzkach samozrejmosťou). Tak isto je samozrejmosťou kontrolná váha v priestoroch výdajne.